KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI

 

Lapieno; müşterilerinin kişisel verilerine ve bundan doğan haklarına büyük önem vermektedir. Aşağıdaki
maddeler, lapieno.com web sitesinde ve Lapieno’nun mobil uygulamasında toplanan kişisel verilerin neler
olduğu, söz konusu veri bilgilerinin hangi amaçlar için toplandığı, hangi şekillerde kullanıldığı, bu bilgileri
nasıl değiştirebileceğinizi ve bizimle nasıl iletişime geçebileceğiniz gibi konuları içermektedir.

1. Kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında
Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı
Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik,
kişisel verilerin işlenmesi ya da korunması ile ilgili hükümler içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
ise, kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliği ile ilgili birtakım yaptırımlar öngörmüştür.
Lapieno olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
çerçevesinde siz müşterilerimizle kuracağımız sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi yerine
getirebilmek ve en iyi hizmeti verebilmek amacıyla siz üyelerimizin ve müşterilerimizin kişisel verilerinin
işlenmesine ihtiyaç duymaktayız.

2. Kişisel verilerin işlenmesinde kullanılan yöntem

Lapieno, siz müşterilerimizin ve üyelerimizin bilgilerinin güvenliğine büyük önem vermekte ve bunu
sağlamak adına en ileri teknolojiye sahip araçlarla çalışmaktadır. Sitemizin güvenliğini sağlamak amacı ile
güvenli ortamlarda her türlü fiziksel, elektronik ve yönetimsel önlem alınmıştır. Tüm bilgiler güvenli
sunucularda saklanmakta ve yedeklenmektedir.
Google dahil üçüncü taraf sağlayıcıların, lapieno.com ve Lapieno’nun mobil uygulama reklamlarını internet
üzerindeki yayıncı sitelerin yer verdikleri banner alanlarında gösterebilmeleri için, ziyaretçilerin
lapieno.com’a ve mobil uygulamaya geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak, reklamlarla ilgili bilgi
toplamaları, reklamları optimize etmeleri ve yayınlamaları gerekmektedir. Bunun için de lapieno.com
tarafından ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üç taraf çerezler birlikte
kullanılmaktadır.
Çerezler, web sitelerinde dolaşırken bilgilerin, şifrelerin kaydedildiği, o web sitesine tekrar girildiğinde
bilgilerinizin hatırlanarak giriş yapıldığı dosyalardır. İnternet tarayıcınızın araçlar kısmından tüm çerezleri ya
da siteye ait verileri silebilir, yardım kısmından tüm çerezleri reddedebilirsiniz.

3. Kişisel verilerinizin işlenme amacı

Hizmetlerimizi ve kampanyalarımızı duyuran e-bültenlerimize ve sitemize üye olmanız, site ve uygulamalar
üzerinden bir ürün satın almanız ya da satın aldığınız ürünü iptal etmeniz gibi durumlarda, sizlere daha iyi
hizmet verebilmek adına ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet, doğum tarihi, kişisel ilgi
alanları, fatura ve teslimat adresleri gibi bazı kişisel bilgilerinize ihtiyaç duyacağız. Bu bilgiler haricinde,
sitenin ve mobil uygulamasının ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanları ve sipariş anındaki IP
adresi, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi kişisel bilgi içermeyen
toplu istatistiksel veriler de, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanır ve
kullanılır.
lapieno.com sitesinde ve mobil uygulamasında toplanan kişisel bilgiler, sipariş süreçlerini yürütmek,
tamamlamak, müşterilerimizle ilgili iletişimi ve müşteri memnuniyetini sağlamak, kampanyalardan haberdar
etmek ve istediğiniz veya yetkilendirdiğiniz hizmetlerin sağlanması ya da işlemlerin yerine getirilmesi için
kullanılır.
lapieno.com bu kullanımları desteklemek üzere, müşterilerine daha etkili hizmet sunmak, siteyi, mobil
uygulamasını ve diğer ilgili Lapieno ürünlerini veya hizmetlerini iyileştirmek ve aynı bilgileri tekrar tekrar
girme gereğini ortadan kaldırarak sitenin kullanımını daha kolay hale getirmek veya siteyi özel tercihlerinize
ve ilgi alanlarınıza göre özelleştirmek için kişisel bilgileri kullanabilir.
Kişisel bilgilerinizi, bildirimleri de içerecek şekilde, kullanmakta olduğunuz ürün veya hizmetler hakkında
bilgiler sağlamak için kullanabiliriz. Ayrıca, size diğer Lapieno ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgiler
gönderebiliriz.
Araştırma amacıyla, site ve mobil uygulaması ziyaretleriyle ilgili verileri anonim demografik bilgilerle
birleştiririz ve bu bilgileri daha yararlı içerik sağlamak üzere toplu bir şekilde kullanabiliriz. lapieno.com
sitesinde ve mobil uygulamasında kişiselleştirilmiş içerik sağlamak için, site ziyaret verilerini kişisel
bilgilerinizle birleştirebiliriz.
Bir haber bültenine kaydolduğunuzda veya tanıtım e-postaları almayı kabul ettiğinizde lapieno.com sitesi ve
mobil uygulaması, tıklattığınız e-postaları izlemek için özelleştirilmiş bağlantılar veya benzeri teknolojiler
kullanabilir. Size daha uygun e-postalar veya satış bilgileri gönderebilmek için bu bilgileri kişisel bilgilerinizle
ilişkilendirebiliriz. Her e-posta, bu tür iletilerin gelmesini durdurmanıza olanak veren, abonelik iptal
bağlantıları içerir.

4. Kişisel verilerinizin aktarıldığı kurumlar ve aktarım amacı

Lapieno, topladığı kişisel verileri faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığı program ortağı kurumlarla,
kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmetini aldığı yurt içindeki/yurt dışındaki kişi ve
kurumlarla, müşterilerine ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğu yurt
içindeki/yurt dışındaki kuruluşlarla, kargo şirketleri ile, Bankalararası Kart Merkezi ile, müşterilerine daha iyi
hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında
yardımcı araçlarla, yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli ajanslarla ve reklam şirketleriyle, anket şirketleriyle,
yurt içindeki/yurt dışındaki diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortakları ile paylaşabilmektedir.
lapieno.com sitesi ve mobil uygulaması, Google Analytics’in Yeniden Pazarlama & Demografi ve İlgi Alanı
Raporlaması özelliklerini kullanmaktadır. Reklam ayarlarınızı kullanarak Görüntülü Reklamcılık için Google
Analytics’in kapsamı dışında kalabilir ve Google Görüntülü Reklam Ağı reklamlarınızı özelleştirebilirsiniz.
Google Analytics ile sağlanan demografik bilgiler, lapieno.com’u, lapieno.com tarafından verilen reklamları
ve mobil uygulamasını kullanıcılarımızın ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. Bu bilgiler,
hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları
ile reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılabilir. Bu bilgiler herhangi bir şekilde isim, soyad, T.C. kimlik
numarası, cinsiyet, yaş ve benzeri kişisel bilgi içermeyip, grup olarak kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar
yapmak ve hedef kitleyi ayrıştırmak amacıyla kullanılmaktadır.
Açık rıza olmaksızın Lapieno’nun kişisel verilerinizi işlemesi, ancak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nda sınırlı sayıda sayılmış olan hallerde mümkündür.
Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin
güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla; hiçbir şekilde lapieno.com ve Lapieno’nun mobil uygulaması
veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır.

5. Kişisel Verilerinize Dair Haklarınız

Lapieno olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca tanınmış kişisel verilerinizle ilgili
haklarınızı hatırlatmak isteriz:
● a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
● b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
● ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
● e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
isteme,
● f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
● g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
● ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme
6. Kişisel Veri İşleme Süresi
Kişisel Verileriniz, KVKK başta olmak üzere ilgili kişisel verilerin korunması mevzuatı ve diğer mevzuatta
zorunlu kılınan süreler uyarınca ve azami olarak yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe
işlenecektir.

7. Kişisel Verilerinizin Güncellenmesi ve Başvuru Hakkınız

Lapieno olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, işlenen kişisel verilerinizin doğru
ve güncel olmasını sağlama yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Bu yükümlülük çerçevesinde, bilgileriniz
değiştiğinde onları güncelleyebilmemiz için lapieno.com’da “Kurumsal” başlığı altındaki iletişim
bölümümüzde bulunan iletişim kanalları aracılığıyla bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz. Bunun dışında
yukarıda belirtmiş olduğumuz haklarınızı kullanmak istediğinizde yine aynı şekilde bizimle iletişime geçerek
bize müracaat edebilirsiniz. Lapieno olarak, mevzuatta kişisel verilerle ilgili yapılabilecek herhangi bir
değişiklik sonrasında gerekli güncellemeleri yapacağımızı taahhüt ederiz.
Kişisel Verileri Lapieno tarafından işlenen müşterilerimiz tarafından; yapılacak şikâyetler, Lapieno
tarafından en kısa süre içerisinde ve en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır.
Ancak ek bir maliyet doğması halinde, Lapieno’nun Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek
tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.
Müşterilerimiz, talep ve şikâyetlerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat
uyarınca lapieno.com adresine yapabilecektir. Bu kapsamda, “5. Kişisel Verilerinize Dair Haklarınız” başlığı
altında sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edici belgelerle birlikte aşağıda belirlenen
yöntemler ile Şirket’e iletebilirsiniz.
(i) Aşağıda yer alan ve zaman içerisinde güncellenebilecek olan posta adresimize ile elden ıslak imzalı
olarak ya da noter aracılığıyla,
LAPİENO (ÖZTOKLAR TEKSTİL TRİKO İNŞ.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ)
Adres: Bağlar Mh. Yavuz Sultan Selim Cd. No:14 Kat:3-4-5 Bağcılar – İstanbul / TÜRKİYE
(ii) Bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden tarafımıza göndereceğiniz
e-posta ile (lütfen kayıtlı e-posta adresinizi kontrol ediniz) veya güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı
olarak KEP adresimize,
E-posta adresi: [email protected]

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.